top of page

Bewegingslessen voor ouderen

We weten allemaal dat bewegen erg belangrijk is. Regelmatig bewegen kan bijdragen tot verbetering van de kwaliteit van leven. Zeker als we ouder worden.

Wanneer we ouder worden raken ahw de reserves van ons lichaam steeds meer op. We krijgen vaker pijntjes, het lichaam wordt stijver, de spieren gaan wat meer verkrampen, er kunnen meer problemen komen met de ademhaling, met de balans etc. etc. Ten dele is dit de gewone, natuurlijke, biologische achteruitgang. Wanner we niet luisteren naar ons lichaam en de signalen die ons lichaam geeft negeren kunnen de kleinere klachten verergeren. Zorgvuldig met ons lichaam omgaan en meer en bewuster bewegen leidt vaak tot vermindering van klachten.

Dagelijks bewegen zorgt ervoor dat we bewuster met ons lichaam omgaan. Daarnaast houdt het ons lichaam soepel, houdt het de spieren en gewrichten op een bepaald niveau en zorgt het voor een betere doorbloeding. Sterkere spieren en een soepeler lichaam zorgt voor meer vertrouwen in het eigen lichaam. Dit zorgt ook voor een betere balans en derhalve een kleinere kans op vallen.

Wanneer mensen voor het eerst bij mij op les komen is het voor mij altijd zichtbaar wie vaker gesport of bewogen heeft en wie niet. Het vaker bewegen betaalt zich uit bij het ouder worden…

Samen bewegen is ook leuk en gezellig. We hebben vaak veel plezier tijdens de les. Ieder doet mee op zijn of haar eigen niveau. We doen staande, zittende oefeningen en een aantal oefeningen staand achter de stoel. Na afloop drinken we altijd een kopje thee en dat is ook heel gezellig.

U bent van harte welkom om het eens te komen proberen.

De lessen vinden plaats in de Fine Dining van de Leyhoeve op maandagavond:


• 18.30 – 19.30
• 19.45 – 20.45

Cursusinhoud

Bewegingslessen

Hierin worden de wat stevigere oefeningen vanuit de Hatha Yoga afgewisseld met de meer zachte en vloeiende bewegingen uit de Qi Gong. Het is een mooi samenspel van harder (yang) en zachter (yin).

Qi Gong is een Chinese gezondheidsleer. Het bestaat uit staande, zachte, vloeiende oefeningen die de algehele gezondheid bevorderen en daarnaast een heilzame werking hebbenop specifieke organen, gewrichten en spiergroepen.

De lessen beginnen met een warming up. Daarna volgen er een aantal staande oefeningen. Halverwege de les vindt er altijd een korte meditatie plaats. Op een kussen, of stoel, wordt er even in stilte gezeten. De oefeningen werken hierdoor nog dieper door. Na de meditatie volgen er nog een aantal zittende of liggende oefeningen. De les wordt af gesloten met een uitgebreide, liggende ontspanningsoefening.

Tijdens de les wordt veel aandacht besteed aan de ademhaling. Het op een rustige, ontspannen manier ademen speelt een grote rol in de ontspanning, de rust die je gedurende de dag kunt voelen.

Het begint bij het bewust worden van de manier waarop je ademt. Hier zonder oordelen naar kijken; Heb je meer een borstademhaling, adem je tot diep in je buik; of ergens daar tussen in?

Bewust worden; aanvaarden en wellicht daarna heel voorzichtig proberen ruimte in je buik te maken door je buikspieren te ontspannen. Het gevolg kan zijn dat je ademhaling bijna vanzelf wat omlaag zakt en dieper wordt. Dus niet door het af te dwingen maar door ruimte te maken en dan bewust te volgen wat er gebeurt.

Ik vraag tijdens een les regelmatig hoe het is met de spanning in de buik en of het lukt om de spanning los te laten en ruimte in de buik te maken.

Ontspanning
Het grote doel van mijn lessen is om mensen tot ontspanning te brengen. Zowel in het hoofd als in het lichaam. Een ontspannen geest is rustig en heeft ruimte. Een ontspannen geest geeft ruimte, zowel aan jezelf als aan anderen.

In een ontspannen lichaam zijn geen obstakels of blokkades, in een ontspannen lichaam stroomt de energie als vanzelf. Het lichaam weet precies wat te doen als het ontspannen is. Wij, met onze spanning, zorgen, stress etc zorgen juist dat de energie niet vrij kan stromen. Dit te beseffen en op een ontspannen manier bezig zijn met loslaten is genezend voor zowel lichaam als geest.

Eigen grenzen
Het hebben van ervaring is niet nodig. Ieder doet op zijn of haar eigen manier en met hetgeen het eigen lichaam of de geest toelaat. We hebben vaak de neiging om onszelf te vergelijken met anderen terwijl het juist zo belangrijk is om ons eigen lichaam te voelen. Ons lichaam geeft onze grenzen aan. Door de bewegingen met volle aandacht uit te voeren raken we meer en meer in staat te voelen wat ons lichaam aangeeft. Het respecteren van deze grenzen heeft grote invloed op het in balans houden van ons lichaam. Het respecteren van de grenzen die ons lichaam aangeeft heeft vaak een positieve invloed op de manier waarop we met andere grenzen in onszelf omgaan. We raken hierdoor zelfs beter in staat de grenzen van anderen aan te voelen..

Altijd is er thee.
Na iedere les is er gelegenheid om thee te drinken. Om nog even rustig na te zitten, om iets te vragen, een ervaring te delen etc. Hoeft niet, mag allemaal.

Voor mij is de les succesvol geweest wanneer iedereen na afloop in stilte, nog een beetje nadoezelend een kopje thee drinkt. Wanneer de stilte, de rust, de ontspanning nog even voortduurt.

yoga.jpg
Bewegingslessen
Bewegingslessen voor ouderen
bottom of page