top of page

Inspirerende teksten

Genot

Allemaal zijn we bezig genot na te jagen. Genot is de structuur waarop de samenleving is gegrondvest. Van kinds af aan tot het moment dat we sterven jagen we op een heimelijke, openlijke of gewiekste manier genot na. Het door ons verkozen genot is richtingbepalend voor ons leven, het vormt ons leven.

Waarom zou je je dan niet gewoon door genot laten leiden? Om de simpele reden dat genot pijn, frustratie, verdriet en angst met zich meebrengt – en angst roept geweld op. Het overgrote deel van de wereld leeft zo maar als je vrij wilt zijn van verdriet zorg er dan voor dat je de hele structuur van genot begrijpt.

Wat is genot en hoe vormt het zich? De wording van genot doorloopt 4 fasen; - waarneming, gevoel, contact en verlangen. Het kijken naar een mooie auto roept een gevoel van verlangen op. Vervolgens raak ik de auto aan (contact) of ik doe dat in mijn fantasie en daarna wil ik niets liever dan de auto bezitten en ermee pronken.

Als ik daarentegen naar iets heel moois kijk en die ervaring direct weer loslaat is er niets aan de hand. Alleen de schoonheid zien, alleen de liefde voelen is prachtig. Laat ik de mooie ervaring niet direct los dan gaat mijn geest ermee aan de haal en dan begint het probleem. Mijn geest overdenkt hoe mooi het allemaal was en ik zeg tegen mezelf dat ik die ervaring vaker wil. Het denken wil de ervaring overdoen. Hoe meer je naar de ervaring verlangt, hoe sterker de lust wordt. De gedachte doet dus het genot ontwaken. Dit geld hetzelfde voor (seksuele) begeerte. Het voelen van begeerte ( op het moment zelf) is prima. De natuurlijke reactie van begeerte wordt gefnuikt door het denken en kan overgaan in obsessie.

Als je naar iets moois kunt kijken zonder de beleving te willen herhalen zal er geen pijn en angst ontstaan.

Omdat wij genot koste wat het kost willen herhalen en eeuwig willen laten duren, wordt het pijn. Genot perse willen terughalen brengt pijn omdat dit genot nooit meer zo zal zijn als het gisteren was. Je voelt je gekwetst, teleurgesteld en gefrustreerd.

Mijn leermeester zei vaker: na iedere ervaring, loslaten en doorlopen. Het vasthouden, het willen herhalen zorgt voor frustratie.

 

Uit: Jiddu Krishnamurti Bevrijd van het bekende

Bewerkt door: Jop van Oeveren

10-11-19

sadu.jpg
Genot
De geest is de rusteloosheid zelf

De geest is de rusteloosheid zelf

26 december 1970

Vraag van bezoeker; Ik zoek vrede voor mijn geest. Door yoga zijn mijn denken en voelen al wel rustiger geworden maar ik zoek meer, ik zoek naar vrede.

Sri Nisargadatta: Vrede voor je geest, vrede voor je denken en voelen bestaat niet. Je geest is een heksenketel vol borrelende gedachten. Je geest is van nature rusteloos en iets dat van nature rusteloos is kan nooit tot vrede komen.

De vrede die jij zegt (gedeeltelijk) gevonden te hebben is zo kwetsbaar als het maar kan. Het minste of geringste kan hem verjagen. Wat jij vrede noemt is niet meer dan het afwezig zijn van een storing en kan je nauwelijks vrede noemen. Echte vrede kan niet verstoord worden.

Het Zelf hoeft niet tot vrede te komen, het is de vrede zelf. Alleen de geest is rusteloos. De geest is rusteloos omdat het plezierige dingen beschouwt als het betere en pijnlijke dingen niet wil hebben. Als het prettige je niet meer kan schelen en je bent ook niet meer bang voor de pijn pas dan komt er vrede. Je geest kan dan stoppen met zoeken; er is vrede. Het einde van het lijden ligt niet in het krijgen van genot. Mensen zijn voortdurend op zoek naar genot, voortdurend rusteloos onderweg. Ze zoeken naar genot en vreugde om te ontkomen aan hun onlustgevoelens. Besef dat je niet je geest bent, identificeer je niet meer met je gedachten. Je hebt gedachten maar bent ze niet. Je bent veel meer dan je gedachten, meer dan je emoties, meer dan hetgeen je zintuigen waarnemen.

Wordt wakker, ga dieper dan dat alles en begin echt te leven.

Meditatie is hierin een goede oefening. Alles wat komt aan afleiding, onrust, ongemak, verlangens etc neem je waar en laat je los. Je blijft onverstoorbaar en komt dichter en dichter bij rust en vrede.

 

Shri Nisargadatta Maharaj I AM THAT

Bewerkt door; Jop van Oeveren

23-10-19

Vector 7.jpg
downarrow.png

Let op je eigen geest

23 maart 1971

Vraag van bezoeker

Bezoeker: Hoe kun je de noodzaak van een Goeroe verenigen met de moeilijkheden die proberen je te beletten ( de druk van het dagelijks leven, werk, persoonlijke angsten, verlangens etc) die proberen je te beletten om hem volledig te gehoorzamen?

Shri Nisargadatta: Om jezelf totaal te kunnen isoleren van wat er allemaal gebeurt, is het voldoende om jezelf in alle rust waar te nemen. De Goeroe vraagt hierin helderheid en vastberadenheid, een gevoel van verantwoordelijkheid voor jezelf.

Wat de Goeroe wil is dat je jezelf ziet zoals hij je ziet. Wat jij voor jezelf aanziet zijn niets meer dan een stroom gebeurtenissen. Alles komt en gaat, alleen jij bent. Scheid alles wat je waarneemt, ruikt, ziet, hoort, denkt etc. van degene die het waarneemt (Jijzelf) en laat je slechte gewoonte varen om je met alles te identificeren.

Volg je eigen realiteit. Ga gewoon door met je werk en je bezigheden. Als je een ogenblik vrij bent kijk dan naar binnen. Blijf je geest waarnemen, zoveel als je kunt. Identificeer je niet met je geest maar neem je geest waar. Je bent niet je gedachten, je hebt gedachten. Goed om ook ogenblikken van rust en stilte te hebben, waarin je geest totaal rimpelloos is.

Wees als een klein kind, ervaar, beleef zonder daar voortdurend over na te denken. Een kind heeft geen constant geklep van de psyche. Wees als dat kind in plaats van de hele tijd te proberen dit of dat te zijn. Wees gelukkig met alleen maar te zijn.

De zelfrealisatie zit al in je en zal zich kenbaar maken. Je eigen zijn is het belangrijkste. Gun jezelf, in je werk tijdens je dagelijkse bezigheden een overvloed van stilte. De ogenblikken van innerlijke stilte branden onherroepelijk alle obstakels uit de weg. Doe dit met volle overgave.

Wees niet alleen maar geïnteresseerd in je ervaringen. Wees geïnteresseerd in jezelf, dat ligt voorbij alle ervaringen, blijf bij jezelf, houd van jezelf.

 

Shri Nisargadatta Maharaj; I Am That

Bewerkt door Jop van Oeveren

16-10-2019

Ontspanning

Het is belangrijk om ons lichaam, onze geest zoveel als mogelijk te ontspannen. Is de geest ontspannen dan is er ruimte voor nieuwe dingen. Ontspannen en zorgen dat onze gedachten zacht zijn. Zachte gedachten zijn de gedachten over liefde, vergeving, gelijkheid, milieu, gezondheid, etc. etc. Zachte gedachten geven ruimte, ruimte voor jezelf om te zijn wie je werkelijk bent en geven ruimte aan anderen. Ontspanning in je gedachten, in je mind geeft kansen en houdt niet vast aan hoe het moet zijn. Geeft ruimte.

Een ontspannen geest geeft kansen op groei en ontwikkeling. De geest zegt je niet precies hoe alles in elkaar zit, geeft ruimte om dingen te ontdekken en geeft ook ruimte om oude denkbeelden los te laten. Een ontspannen geest is niet streng en is positief ingesteld. Legt meer de nadruk op de dingen die goed gaan en is in die zin bemoedigend. Zowel voor jezelf als voor anderen.

Meditatie is de weg naar een ontspannen geest.

Ook ons lichaam werkt het best als het ontspannen is. Wanneer onze organen zacht zijn kunnen ze het beste hun functie uitvoeren. Organen kunnen door overprikkeling “op hol slaan”. Ze kunnen in de war raken. Je darmen kunnen overprikkeld raken, je hart, je lever ect.

In een ontspannen lichaam zijn de gewrichten net een klein beetje los, de knieën ietsje geborgen, de schouders laag en ontspannen, de kaken losjes en iets van elkaar, de buikspieren zacht, de anus en de bekkenbodemspier ontspannen. Ik noem juist deze spieren omdat heel snel en bijna onwillekeurig mensen de neiging hebben om juist deze spieren aan te spannen. Gedachten aan dingen die nog gedaan moeten worden leveren al heel snel een aangespannen buik of spanning in de schouders op. Ook in die zin werken lichaam en geest dus samen.

Ontspannen buik geeft ruimte om te ademen. De buik is het centrum van ons wezen.

Ieder moment van de dag zijn we in staat om onszelf te ontspannen; zowel geestelijk als lichamelijk.

Het is een verantwoordelijkheid die we kunnen nemen, een keuze die we kunnen maken. Telkens weer.

 

Jop van Oeveren

25-04-2020

bloem.jpg
Let op je eigen geest
Ontspanning
bottom of page